Värien maailmaa

Värien maailmaan pääsimme värioppi-tuntien myötä. Opimme, että väri on silmään saapuvan valon aistittava ominaisuus, joka havaitaan näkö-ja väriaistilla. Väri on myös fysikaalisten kappaleiden ja pintojen ominaisuus. Värin aistiminen riippuu silmään saapuvan valon sisältämistä aallonpituuksista ja niiden voimakkuuksista. Väriaistimus vaatii valoa, siksi värit näyttävät häviävän hämärässä. Väri on suunnittelun välineistä suhteellisin. Värejä voidaan tulkita monella eriJatka lukemista ”Värien maailmaa”

Create your website with WordPress.com
Aloitus